Nawigacja

Nabór do szkół

Rekrutacja

 

DO NASZEJ PLACÓWKI PROWADZIMY NABÓR PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 24 lat.

Prowadzimy nauczanie w następujących typach szkół:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Gimnazjum (do 2019 r.),
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (do 2019r.)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia - funkcjonuje od 1.09.2017 r.
   

SZKOŁA PODSTAWOWA

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

GIMNAZJUM

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli gimnazjum,

·  nauka trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania do 24 roku życia

·  szkoła przygotowuje uczniów, zgodnie z ich możliwościami, do podejmowania pracy

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - będzie funkcjonować do 2019 r. - do czasu jej wygaszenia (kierunek: kucharz i ogrodnik)

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - funkcjonuje od 1 września 2017 r.

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Zawody w szkole branżowej:

1. kucharz - 3-letni cykl kształcenia

2. ogrodnik - 3-letni cykl kształcenia

 

 

   

 

 

        

 

 

Szczegóły naboru do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie

 

Zasady rekrutacji

1. Wymagane dokumenty:

1)   podanie o przyjęcie do szkoły

Do podania należy dołączyć (w późniejszym terminie):

 

a) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

b) potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

c) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (należy dostarczyć po 22 czerwca 2018 r.),

d) orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) podanie o przyjęcie do internatu, jeśli kandydat ma utrudniony dojazd do szkoły,

2)   kartę zdrowia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

3)   trzy aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie (dostarczane po przyjęciu do szkoły);

4)   kserokopia aktu urodzenia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

     Udzielamy pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów!

 

Dla wszystkich chętnych zapewniamy nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony INTERNAT

 

Szczegóły dotyczące internatu kliknij   INTERNAT

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a, nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona !!!

Dużo ważnych informacji o naszym Ośrodku znajduje się również w FOLDERZE.

Aby je poznać kliknij poniższy link:

FOLDER OŚRODKA

 

 

ZOBACZ

KIERUNEK KUCHARZ - PREZENTACJA PROMUJĄCA

KIERUNEK OGRODNIK - FILM PROMUJĄCY

 

Kontakt z nami:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna


Telefon/fax : 91 414 16 91

Adres www: http://soswchojna.edupage.org

E-mail szkoły: sosw_chojna@interia.pl

 

Pomożemy w pozyskaniu niezbędnych dokumentów i odpowiemy na wszelkie pytania związane z naborem i funkcjonowaniem placówki (telefonicznie, e-mailowo, a najlepiej bezpośrednio w Ośrodku).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
 • 91 414 16 91

Galeria zdjęć