Nawigacja

Profil szkoły Kadra pedagogiczna - zdjęcie Historia szkoły Patron Ośrodka

O szkole

Profil szkoły


 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie istnieje już od 1958 roku.  Jest placówką,
w której kształcą się i przebywają dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy.

Do realizacji zadań Ośrodka służą bogato wyposażone klasopracownie przedmiotowe,
biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz gabinety terapeutyczne.

Wychowankowie naszej placówki mogą korzystać z pomocy: logopedy, pedagoga,
pracownika medycyny szkolnej oraz lekarzy specjalistów.

Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych gabinetach na nowoczesnym sprzęcie,
m.in. aparaturze do pracy metodą Tomatisa, stymulacji polisensorycznej i na zestawie pomocy
do pracy metodą Marii Montessori.

Przy Ośrodku funkcjonuje nowoczesny internat. Uczniowie mieszkają w komfortowych
dwupoziomowych segmentach mieszkalnych z samodzielnymi sanitariatami.
Nasi wychowankowie mają również do dyspozycji pracownię komputerową,
gospodarstwa domowego, techniki, salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej i siatkowej,
bieżnię oraz ścieżkę zdrowia w przyszkolnym parku.

 

 

Nasz Ośrodek zapewnia:

·  nauczanie  nowoczesnymi metodami  przy pomocy najnowszych środków dydaktycznych,

·  możliwość nauki dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczniów,

·  wszechstronny rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań: ekologicznym, teatralnym,  informatyczno-dziennikarskim, sportowym, modelarstwa balonowego, warcabowym, origami, artystycznym, bezpieczeństwa ruchu drogowego i w zajęciach z biblioterapii,

·  całodobową opiekę i bezpieczeństwo

·  życzliwych, wykwalifikowanychi doświadczonych pedagogów,

·  całodzienne, smaczne wyżywienie,

·  terapię logopedyczną , stymulację polisensoryczną  i audio-psycho-lingwistyczną.

 

 

Nasz Ośrodek posiada:

·  klasopracownie  zaopatrzone w  nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny
(tablice interaktywne, projektory, laptopy),

·  nowoczesną stołówkę i kuchnię spełniające normy unijne HACCP,

·  samochód służbowy do przewozu uczniów na wycieczki, basen, zawody sportowe, konkursy,

·  nowowybudowany budynek mieszkalny (internat),

·  nowoczesną,  dziesięciostanowiskową pracownię informatyki,

·  bibliotekę, w której mieści się  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,

·  nowoczesne gabinety do: stymulacji polisensorycznej, pracy metodą Marii Montessori i Tomatisa.

 

Aktualności

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
  • 91 414 16 91

Galeria zdjęć