Nawigacja

Nabór do szkół

Rekrutacja

 

DO NASZEJ PLACÓWKI PROWADZIMY NABÓR PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie oferuje kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 24 lat.

Prowadzimy nauczanie w następujących typach szkół:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Gimnazjum,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
     

SZKOŁA PODSTAWOWA

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

GIMNAZJUM

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

·  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli gimnazjum,

·  nauka trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania do 24 roku życia

·  szkoła przygotowuje uczniów, zgodnie z ich możliwościami, do podejmowania pracy

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

· dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Zawody:

1. kucharz - 3-letni cykl kształcenia

2. ogrodnik - 3-letni cykl kształcenia

 

 

   

 

 

        

     Już po trzech latach nauki w naszej szkole zawodowej uczeń/absolwent może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Jeśli, natomiast chciałby dalej kontynuować naukę (przed ukończeniem 24 roku życia), może przez kolejne trzy lata nauki zdobyć drugi zawód. Wówczas znacznie zwiększy swoje szanse na znalezienie dobrze opłacanej pracy.

W przyszłości planujemy rozszerzenie oferty możliwych zawodów.

 

Szczegóły naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie

 

Zasady rekrutacji

1. Wymagane dokumenty:

1)   podanie o przyjęcie do szkoły

Do podania należy dołączyć (w późniejszym terminie):

 

a) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (należy dostarczyć po 30 czerwca 2016 r.),

b) potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (należy dostarczyć po 30 czerwca 2016 r.),

c) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (należy dostarczyć po 30 czerwca 2016 r.),

d) orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) podanie o przyjęcie do internatu, jeśli kandydat ma utrudniony dojazd do szkoły,

2)   kartę zdrowia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

3)   trzy aktualne zdjęcia podpisane  na odwrocie (dostarczane po przyjęciu do szkoły);

4)   kserokopia aktu urodzenia (dostarczana po przyjęciu do szkoły);

     Udzielamy pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów!

 

Dla wszystkich chętnych zapewniamy nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony INTERNAT

 

Szczegóły dotyczące internatu kliknij   INTERNAT

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a, nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona !!!

Dużo ważnych informacji o naszym Ośrodku znajduje się również w FOLDERZE.

Aby je poznać kliknij poniższy link:

FOLDER OŚRODKA najnowsza wersja 2016

 

 

ZOBACZ

KIERUNEK KUCHARZ - PREZENTACJA PROMUJĄCA

KIERUNEK OGRODNIK - FILM PROMUJĄCY

 

Kontakt z nami:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna


Telefon/fax : 91 414 16 91

Adres www: http://soswchojna.edupage.org

E-mail szkoły: sosw_chojna@interia.pl

 

Pomożemy w pozyskaniu niezbędnych dokumentów i odpowiemy na wszelkie pytania związane z naborem i funkcjonowaniem placówki (telefonicznie, e-mailowo, a najlepiej bezpośrednio w Ośrodku).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
  • 91 414 16 91

Galeria zdjęć